ISO

ISO certified

Worth Internet Systems is ISO 9001:2015 (alleen kantoor in Den Haag) en ISO/IEC 27001:2013 gecertificeerd. De afgelopen jaren zijn er meerdere audits uitgevoerd om aan de eisen te voldoen. Deze audits hebben aangetoond dat onze gecertificeerde managementsystemen aan alle eisen voldoen.

ISO 9001:2015 (the Hague office only)

ISO 9001:2015 is de internationale norm die eisen stelt aan een kwaliteitsmanagementsysteem (QMS). WORTH gebruikt deze norm om aan te tonen dat het in staat is om consequent producten en diensten te leveren die voldoen aan de eisen van de klant en de regelgeving.

ISO/IEC 27001:2013

ISO/IEC 27001:2013 is een specificatie voor een informatiebeveiligingsbeheersysteem (ISMS). Een ISMS is een raamwerk van beleid en procedures dat alle juridische, fysieke en technische controles omvat die betrokken zijn bij de informatierisicobeheerprocessen van een organisatie.

Waarom?

Het hebben van meerdere ISO-certificeringen is om meerdere redenen belangrijk:

  • Om onze risico's te beheersen

  • Voor continue verbetering van onze organisatie

  • Om al onze klant- en persoonlijke informatie te beveiligen

Hoe?

Om de certificering te garanderen, komt er elk jaar een auditor bij WORTH om onze processen te beoordelen. Daarnaast voeren we zelf interne audits uit, waarbij we testen of alle processen nog naar behoren functioneren.

Vragen?

Heeft u vragen? Aarzel dan niet om contact met ons op te nemen via hello@worth.systems.